Ψύξη με αέρα μετά την ψύξη

  • After cooler DHC

    Μετά από ψυχρό DHC

    Η υψηλή απόδοση της σειράς DAC μετά το ψυγείο μπορεί να εξαλείψει αποτελεσματικά την υγρασία στον πεπιεσμένο αέρα μετά τη σύνδεση του ψυγείου στο πίσω μέρος του κοχλία και του συμπιεστή εμβόλου, ο συμπιεστής μπορεί να παραχθεί με υψηλή θερμοκρασία πεπιεσμένου αέρα που ψύχεται έως 42 ℃ παρακάτω και μπορεί να κάνει το μέγιστο της συμπύκνωσης υδρατμών στον αέρα το πίσω μέρος κλειστό, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του κατάντη εξοπλισμού στεγνού καθαρισμού, αποφυγή του προβλήματος της ανάρτησης και της συμπύκνωσης νερού. Η σειρά υψηλής απόδοσης μετά την ψύξη DAC έχει δύο μεθόδους ψύξης: ψύξη αέρα και υδρόψυκτο.