Μετατροπέας Air-Hydra

  • Air-Hydra Converter YCCT

    Μετατροπέας Air-Hydra YCCT

    Ένας μορφοτροπέας που μετατρέπει τα πνευματικά σήματα σε υδραυλικά σήματα. Χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ως πηγή ισχύος, υδραυλικό λάδι εξόδου, οδηγείτε την ομαλή δράση του κυλίνδρου ισχύος (υδραυλικός κύλινδρος).