Τρέχων περιοριστής

  • Current limiter YAS

    Τρέχων περιοριστής YAS

    Ο τρέχων περιοριστής ανήκει στο πεδίο των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, είναι μια ειδική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ρεύματος, το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει έναν τυπικό δακτύλιο πυρήνα, είναι ο πυρήνας του τρόπου με τον οποίο ο πυρήνας του τυλίγματος από χαλκό πυρήνα από καουτσούκ, είναι ο χαλκός πυρήνας πολυδιάστατου πλαστικού πακέτου ηλεκτρονικής απόστασης διαστήματος, αντίστοιχα, να δημιουργήσει μια διασύνδεση τροφοδοσίας, μια συνηθισμένη διεπαφή τροφοδοσίας οικιακών συσκευών και μια διεπαφή τροφοδοσίας φωτισμού.