Άμεση λειτουργία 5 Way Sol. Βαλβίδα

  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Άμεση λειτουργία 5 Way Sol. Βαλβίδα YVS

    Εντοπίστε την ιστορία της ανάπτυξης, μέχρι στιγμής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καταρχήν, μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες (δηλαδή, ευθεία δράση, βήμα προς βήμα τύπος καθοδήγησης για παιδιά), και από μια δομή δίσκου και υλικό της διαφοράς μεταξύ των διαφορετικών και καταρχήν χωρίζεται σε έξι κλάδους μικρής κλάσης (διάφραγμα δομή, βήμα προς βήμα κινούμενου βαρύ κομμάτι μεμβράνης δομής, η δομή, ο πρόδρομος σε ευθεία κινούμενη έμβολο δομή, βήμα προς βήμα δομή εμβόλου, ο πρόδρομος της κινούμενης δομής εμβόλου).