Γρήγορη βαλβίδα εξαγωγής

  • Quick exhaust valve

    Γρήγορη βαλβίδα εξαγωγής

    Πνευματικός έλεγχος στα σημαντικά συστατικά, μονόδρομα στοιχεία ελέγχου κατεύθυνσης. Συχνά διαμορφώνεται μεταξύ του κυλίνδρου και της βαλβίδας αναστροφής, έτσι ώστε ο αέρας του κυλίνδρου να μην διέρχεται μέσω της βαλβίδας αναστροφής και η βαλβίδα να αποφορτίζεται απευθείας.