Φίλτρο κενού

  • Vacuum filter

    Φίλτρο κενού

    Τα φίλτρα κενού συλλέγουν ρύπους (κυρίως σκόνη) που προέρχονται από την ατμόσφαιρα για να αποτρέψουν τη μόλυνση του συστήματος και χρησιμοποιούνται μεταξύ της βεντούζας και της γεννήτριας κενού (ή της βαλβίδας κενού). Οι σιγαστήρες πρέπει να εγκαθίστανται στη θύρα εξαγωγής της γεννήτριας κενού, στη θύρα αναρρόφησης (ή στη θύρα εξάτμισης) της βαλβίδας κενού και στη θυρίδα εξάτμισης της αντλίας κενού.